Contributie

ARTVAnkeveense Recreatieve Tennis Vereniging


Contributie

 


De contributie voor 2019 bedraagt:

  • seniorleden € 65,-
  • juniorleden € 25,-

(juniorleden zijn leden die op 1 maart 2019 de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt)

 

Wij verzoeken u vriendelijk de contributie op een van de volgende manieren te voldoen:

het totale verschuldigde bedrag vóór 1 februari van het jaar overmaken naar:

Rekening NL43INGB0000162400 (BIC: INGBNL2A)

t.n.v. Penningmeester ARTV, Ankeveen.

of:

contant te betalen bij het afhalen van het pasje op een van onderstaande data.

 

Pasje afhalen:

Op dit moment in overleg met de penningmeester. U kunt dan tegelijk een dienst reserveren.

 

Als de contributie voor 1 februari van het lopende jaar niet is bijgeschreven op de bankrekening van ARTV of contant is betaald voor 1 februari van het lopende jaar, behouden we ons het recht voor u € 15,- in rekening te brengen.

 

Dienst reserveren:

Per seniorlid moet een dienst gereserveerd worden op een rooster. Dit kan zijn:

schoonmaak/terrein/dienst (met 2 personen) of bardienst tijdens een toernooi of tossavond.

Ook andere inspanningen voor de club gelden als dienst b.v. gedurende het seizoen helpen op de jeugdmiddag/jeugdtoernooien.

Als u pasjes voor meerdere personen afhaalt moet u ook voor hen het rooster invullen.

 

Dienst afkopen:

Indien u bezwaar heeft tegen het vervullen van een dienst kunt u deze afkopen door een bedrag van € 15,00 per persoon extra te betalen.

Wij hebben liever dat alle leden ingeroosterd worden: vele handen maken licht werk.

 

Opzeggen lidmaatschap:

Het opzeggen van uw lidmaatschap moet vóór 1 februari van het nieuwe seizoen, schriftelijk gebeuren bij de penningmeester ARTV, Hollands End 67a, 1244 NN Ankeveen of via de mail: ankeveensertv@gmail.com.

Wanneer dit geschiedt na deze datum is, is het volledige contributiebedrag verschuldigd.


NB: U mag pas spelen als de contributie is voldaan, het pasje afgehaald en de dienst gereserveerd.

 

Een prettig tennisseizoen toegewenst door het bestuur.