Contributie

ARTVAnkeveense Recreatieve Tennis Vereniging


Contributie

 


De contributie voor 2020 bedraagt:

  • seniorleden € 65,-
  • juniorleden € 25,-

(juniorleden zijn leden die op 1 maart 2020 de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt)

 

De contributie wordt begin van het jaar via 'Nikki' geind. Per mail wordt iedereen benaderd om vervolgens via een iDeal-link de contributie te betalen. Hiervoor is een actueel mailadres noodzakelijk, vergeet deze niet door te geven. 

 

Pasje afhalen:

Op dit moment in overleg met de penningmeester. U kunt dan tegelijk een dienst reserveren.

 

Als de contributie voor 1 februari van het lopende jaar niet is bijgeschreven op de bankrekening van ARTV, behouden we ons het recht voor u € 15,- in rekening te brengen.

 

Dienst reserveren:

Per seniorlid moet een dienst gereserveerd worden op een rooster. Dit kan zijn:

Schoonmaak kantinegebouw / onderhoud / toernooi organiseren / jeugdcommissie of bardienst tijdens een toernooi.

Als u pasjes voor meerdere personen afhaalt moet u ook voor hen het rooster invullen.

 

Dienst afkopen:

Indien u bezwaar heeft tegen het vervullen van een dienst kunt u deze afkopen door een bedrag van € 15,00 per persoon extra te betalen. Wij hebben liever dat alle leden ingeroosterd worden: vele handen maken licht werk.

 

Opzeggen lidmaatschap:

Het opzeggen van uw lidmaatschap moet vóór 1 februari van het nieuwe seizoen, schriftelijk gebeuren bij de penningmeester ARTV, Hollands End 67a, 1244 NN Ankeveen of via de mail: ankeveensertv@gmail.com.

Wanneer dit geschiedt na deze datum is, is het volledige contributiebedrag verschuldigd.


NB: U mag pas spelen als de contributie is voldaan, het pasje afgehaald en de dienst gereserveerd.

 

Een prettig tennisseizoen toegewenst door het bestuur.